Vases

V61

V61

Hochzytvase
Entwurf Margrit Linck

 

H 37

Weitere Impressionen